I measc samplaí de chuid de na sonraí is féidir linn a sholáthar tá ‘Painéal Ar Líne’ chun forbhreathnú a thabhairt ar na sonraí, nó Achoimrí ar Rialacháin Rochtana, m.sh. Criosanna Astuithe Íseal nó Criosanna Astaíochtaí nialais (ZEZ ag leibhéal na cathrach agus na tíre). Féach na samplaí thíos (tabhair faoi deara, ní dhéantar na sonraí sa sampla sa phictiúr thuas a nuashonrú).

Is féidir linn ár gcuid sonraí a sholáthar freisin ar do léarscáileanna ar líne, mar atá againn ar ár léarscáileanna Léarscáil UVAR.

Chomh maith leis na dreasachtaí náisiúnta feithiclí leictreacha mar a thugtar orthu, tá na mílte dreasachtaí réigiúnacha agus áitiúla ann. Cuimsíonn na dreasachtaí seo deontais, nó laghduithe costais chomh maith le dreasachtaí neamhairgid, mar pháirceáil fhabhrach nó lánaí tráchta, nó rochtain ar Chriosanna Astuithe nialais. Is féidir linn faisnéis a sholáthar fúthu seo más mian linn.

Tá an fhaisnéis agus na formáidí uile thíos faoi chóipcheart Sadler Consultants Europe GmbH.

 Tábla Achoimre ZEZ:

 

© Sadler Consultants Europe GmbH 

Painéal na nIonstraimí:

Crios Astuithe Íseal Achoimre:

 

 

Acmhainní Úsáideacha

Ag baint úsáide as an suíomh seo

Forbraíodh Tairseach le tacaíocht na
 
Liostáil le nuachtlitir