Cad iad astaíochtaí é m'fheithicil
Faigh doras carr caighdeánach astaíochtaí feithicle
Faigh páipéir feithicle astaíochta caighdeánacha

Is iad na caighdeáin Euro an bealach is mó na n-astaíochtaí feithiclí a rangú. Gan an gcaighdeán astaíochtaí ceart, ní féidir leat dul isteach níos mó ná 200 cathracha Eorpacha i dtíortha 12. Faigh amach cá háit le tír or cathrach.

Tá roinnt bealaí éagsúla ann chun caighdeán astaíochtaí feithiclí a aithint:
Láithreáin ghréasáin náisiúnta Euro
Páipéir chlárúcháin feithiclí
Fráma inneall / dorais feithicle
Bealaí eile chun caighdeán astuithe a aithint
Dreasachtaí do fheithiclí astaithe níos ísle
Cad a dhéanfaidh mé mura gcomhlíonann mo fheithicil díosail an caighdeán?
Caighdeáin Euro Feithicle

Láithreáin ghréasáin náisiúnta Euro

Má tá do fheithicil cláraithe sna tíortha thíos, is féidir leat seiceáil ar do astaíochtaí caighdeánacha líne (féach an nasc)

Páipéir chlárúcháin feithiclí

I go leor tíortha tá an fhaisnéis seo ar na páipéir chlárúcháin feithicle. Féach thíos le sampla ón nGearmáin. Tá caighdeán an Euro ciorclán dearg.

Aimsigh caighdeán Euro ar pháipéir feithicle

Fráma Doras Car

Is féidir é a fháil go minic ar fhráma doras an chairr. Féach an grianghraf thíos.

Aimsigh caighdeán astaíochtaí ar fhráma doras carr

Maidir le leoraithe, cóistí agus busanna, an t-inneall agus fráma a dhéantar go minic ar leithligh.

Bealaí eile a fháil amach cad do chaighdeán Euro feithicle san áireamh:

 • I gcás feithiclí nua, is féidir leis an caighdeán astaíochta Euro a liostú maidir le doiciméid chlárúcháin. Sa Ríocht Aontaithe tá sé seo sa V5C (teastas clárúcháin V5C, nó logleabhar in alt D.2).
 • Ar roinnt feithiclí é an caighdeán Euro ar an taobh istigh de na (phaisinéara nó tiománaí) fráma doras (nuair a osclaíonn tú an doras, breathnú ar ar gach taobh den fhráma doras).
 • Ba chóir do déileálaí áitiúil nó don mhonaróir a bheith in ann an fhaisnéis a sholáthar. Tá sé úsáideach chun an déileálaí nó an monaróir le oiread eolais agus is féidir mar gheall ar an bhfeithicil, lena n-áirítear uimhir fonnaidh agus uimhir inneall a chur ar fáil.
 • Le haghaidh leoraithe agus cóistí, i gcás an comhlacht agus inneall a mhonaraítear go minic ar leithligh, is iad na sonraí inneall na feithicle an-tábhachtach nuair a dteagmháil leis an monaróir le haghaidh an caighdeán Euro.

Seachas sin, beidh an aois na feithicle agus cineál insint duit an caighdeán Euro do pheitreal mó nó feithiclí díosail bhreosla. Féach ar an tábla thíos.

Tugann an chuid is mó tíortha dreasachtaí eile le haghaidh feithiclí astaithe níos ísle

Is féidir seo a bheith níos saoire mar shampla

 • cáin bhóthair
 • dolaí mótarbhealach,
 • muirearú brú tráchta,
 • páirceáil do fheithiclí níos glaine, nó ar fheithiclí leictreacha.

Cad atá le déanamh mura gcomhlíonann do fheithicil díosail na caighdeáin?

Mura gcomhlíonann do fheithicil díosail na caighdeáin, b'fhéidir go mbeidh tú in ann oiriúnach d'fheithicil le scagaire cáithníní díosail. An cáithníneach scagaire Laghdaíonn astuithe ón bhfeithicil. Tar éis fheistiú scagaire cáithníneach criosanna astaíochtaí leor ísle a cheadaíonn duit sa chrios.

Scagaire cáithníní díosail inneall feithicle

© puritech, © Gregory Gerber - shutterstock.com

Caighdeáin Euro Feithiclí

Forbraíonn an Coimisiún Eorpach na caighdeáin astaíochtaí 'Euro'. Chuidigh siad go mór le truailliú a laghdú. Bainfidh a lán cathracha úsáid as na caighdeáin Euro seo chun na feithiclí aosta, níos truaillithe a choinneáil as na cathracha. Is minic a dtugtar criosanna astaíochta íseal orthu sin. Faigh amach cá háit a bhfuil na criosanna ísle astuithe san Eoraip á lorg againn inár gcathair, nó lenár léarscáil).

Gach 4 5 chuig blianta tá caighdeán Euro nua chinntiú go bhfuil na bhfeithiclí a dhíoltar astuithe níos ísle. Na gcláir ama na gcaighdeán de réir cineáil feithicle tugtha sa tábla thíos. Tugann sé seo treoir ar cén caighdeán astuithe a bheidh gach cineál feithicle a, ag brath ar nuair a monaraíodh é, mar threoir amháin.

Baineann na dátaí go léir atá liostaithe sna táblaí le cineálcheaduithe nua (ie samhlacha nua feithiclí). Is é thart ar bhliain an dáta nach gceadaítear d'fheithiclí a bheith cláraithe den chéad uair mura gcomhlíonann siad na caighdeáin.

Dátaí caighdeánacha astaíochtaí le haghaidh samhlacha feithiclí nua

euro 1

euro 2

euro 3

euro 4

euro 5

euro 6

Euro 6 RDE

ghluaisteáin phaisinéirí

iúil 1992

Jan 1996

Jan 2000

Jan 2005

Meán Fómhair 2009

Meán Fómhair 2014

Meán Fómhair 2017

Feithiclí tráchtála éadroma (N1-I) ≤1305kg

Deireadh Fómhair 1994

Jan 1998

Jan 2000

Jan 2005

Meán Fómhair 2010

Meán Fómhair 2014

Meán Fómhair 2017

Fheithiclí tráchtála éadroma (gach duine eile)

Deireadh Fómhair 1994

Jan 1998

Jan 2001

Jan 2006

Meán Fómhair 2010

Meán Fómhair 2015

Meán Fómhair 2017

Trucailí agus busanna

1992

1995

1999

2005

2008

2013

Meán Fómhair 2017

Gluaisrothair

2000

2004

2007

2016

2020

Móipéidí

2000

2002

2017

2020

Tugann na dátaí thuas treoir bheag do chaighdeáin feithiclí Euro.

 • Is iad na dátaí thíos ná go gcaithfidh na samhlacha feithicle nua na caighdeáin a chomhlíonadh. Is é thart ar bhliain an dáta nach gceadaítear d'fheithiclí a bheith cláraithe den chéad uair mura gcomhlíonann siad na caighdeáin.
 • Scaoileadh roinnt samhlacha feithicle roimh na dátaí thíos, agus chomhlíon siad na caighdeáin níos luaithe ná mar a bhí dualgas dlíthiúil orthu.
 • D'fhéadfadh inneall nua a bheith ag feithiclí eile ná mar a rinneadh leis an bhfeithicil.
 • Tugadh síneadh le beagán samhlacha táirgeachta beaga, mar sin comhlíonfaidh siad na caighdeáin ina dhiaidh sin.

Féadfaidh do pháipéir feithicle, nó na naisc thuas, faisnéis níos cruinne a thabhairt. I roinnt tíortha níl na sonraí níos cruinne ar fáil do gach cineál feithicle, agus déantar meastachán ag úsáid na ndátaí thíos, nó uaireanta sonraí eile ó na monaróirí feithiclí.


Is RDE 'domhan Real Astuithe Tiomána', a bhfuil tástáil a tugadh isteach chun a chinntiú go bhfuil astaíochtaí feithiclí a laghdú ar fud an domhain fíor, ní hamháin sa saotharlann tástála. Beidh an fheithicil a thiomáint lasmuigh agus ar bhóthar fíor de réir patrúin luasghéarú agus luasmhoillithe randamach. Ní mór do samhlacha nua feithicle freastal air ó Mheán Fómhair 2017, agus beidh sé a ghéarú i Meán Fómhair 2019.

Tá na caighdeáin astaíochta do EEV idir Euro 5 6 agus.

seo leathanach ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh Tugann tuilleadh eolais a fháil ar na caighdeáin Euro. Dieselnet Tugann faisnéis faoi chaighdeáin astaíochtaí díosail agus feithiclí peitril fud an domhain.

Liostáil LE ÁR NUACHTLITIR

Acmhainní Úsáideacha

Ag baint úsáide as an suíomh seo

Forbraíodh Tairseach le tacaíocht na