Athrú go breosla malartach

I roinnt Criosanna Astaíochta Íseal, ceadóidh an fheithicil a athrú go breosla malartach dul isteach sa LEZ.
 
LPG carr shutterstock
 
Is féidir le breoslaí is féidir a iarfheistiú:
  • Gás nádúrtha (Gás Nádúrtha Comhbhrúite nó Gás Leachtacha Nádúrtha)
  • Gás peitriliam leachtaigh
  • Eatánól
  • Inneall leictreach (cé nach mbíonn sé seo chomh minic).
 
D'fhéadfadh an t-athchóiriú seo a chur ar chumas an fheithicil caighdeán Euro níos airde a bheith agat, mar a dhéanfá ag athsholáthar an innill le díosal nó inneall peitril níos nuaí. Is minic go gcaithfear tiontaithe gáis a dheimhniú chomh maith agus beidh ort roinnt cruthúnais a sholáthar d'údaráis LEZ.
 
Tá cur chuige difriúil ag tíortha éagsúla maidir le cruthúnas ar tiontaithe deimhnithe. I Londain ní mór duit clárú leis an Údarás um Chaighdeáin Feithiclí (VOSA), féach an Láithreán Gréasáin TfL. I dtíortha eile d'fhéadfá an t-athrú a chlárú ar pháipéir d'fheithiclí, nó cruthúnas eile a sholáthar do na húdaráis LEZ. Seiceáil leis na húdaráis ábhartha maidir le crios astaíochtaí ísle sula ndéanfaidh tú an tiontú.

I mórán tíortha is féidir le breoslaí malartacha a bheith níos saoire (mar gheall ar cháin bhreosla laghdaithe), cé go bhféadfadh costais shuntasacha a bheith ann don tiontú féin.
Baintear úsáid níos leithne as tiontú eatánól nó bithgháis sa tSualainn ná in áiteanna eile. 
De bharr a n-astuithe náid le linn tiomána, ceadaítear feithiclí leictreacha agus hidrigine go ginearálta i LEZanna chomh maith le rialacháin rochtana eile. Mar sin féin, is dóichí gur feithiclí nua iad seo ná feithiclí athchóirithe.
Liostáil LE ÁR NUACHTLITIR

Acmhainní Úsáideacha

Ag baint úsáide as an suíomh seo

Forbraíodh Tairseach le tacaíocht na
 
Liostáil le nuachtlitir